akanten.hsbbrfwebb.se|akanten@hsbbrfwebb.se
Kontakt2024-02-03T12:07:25+01:00

Kontakta oss i HSB Brf Åkanten

Besöksadress: Garvaregatan 2A, 2B, 4A, 4B, 262 63 Ängelholm

Faktureringsadress: Brf Åkanten, 2190000, ecitFE 787, Box 7018, 831 07 Frösön

Organisationsnummer: 769636-7353

Felanmälan

Funktionsfel ska utan dröjsmål anmälas till HSBs felanmälan för åtgärd. Ett funktionsfel kan vara en dörr eller ett fönster som griper, en vitvara som inte fungerar som den ska med mera. Det kan också gälla fel i de gemensamma utrymmena i föreningen. Du har fem års garanti på din bostad och fel ska anmälas så fort de upptäcks så att de inte förvärras ytterligare.

Tänk på att alltid titta i din bopärm och här på på föreningens hemsida innan du lämnar en felanmälan. Många saker kan du nämligen avhjälpa själv. Fel som inte täcks av garantin, såsom handhavandefel, kan komma att debiteras dig vid avhjälpande. Alla fel anmäls till HSBs felanmälan. För anmälan av vitvaror behöver du ange serienummer och produktnummer för din vitvara. Det finns en klisterlapp på maskinen med serie- och produktnummer. Är du osäker kan du fotografera etiketten och bifoga bilden till din felanmälan.

Klicka här för att komma till formulär till HSBs felanmälan. Du kontaktas därefter av en entreprenör för att boka in en tid när felet kan åtgärdas. Felanmälan kan också göras per telefon: 042- 19 95 90.

Mellan kl 16-07 är felanmälan kopplad till en jour för akuta ärenden som inte kan dröja tills nästa vardag. Kostnad för jourutryckning kan komma att debiteras dig som bostadsrättshavare om felet inte är akut eller om det avser fel som du som bostadsrättshavare ansvarar för.

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar. Du får besked från felanmälan om det är du som kan vara  betalningsansvarig för att åtgärda felet.

Administrativ service

För frågor som gäller månadsavgifter, autogiro, garagekö, laddplats till elbil, pantförskrivningar, överlåtelser samt andrahandsuthyrning, kontakta Sofie Wohlin.

Telefon: 042-19 95 00
sofie.wohlin@hsbhbg.se

Föreningens förvaltare

Föreningens förvaltare heter Viktor Spinola och Markus Wigström. Förvaltarna är de som hanterar föreningen såväl operativt som strategiskt. Vid frågor ber vi dig att kontakta HSBs kundservice och ange ditt ärende, så kan de hjälpa dig att få kontakt med rätt person.

HSBs kundservice
Telefon: 042-19 95 00
info@hsbhbg.se

Självservice

hsbnvs.se kan du själv knappa in dina uppgifter och skicka efter avier, anmälan om autogiro med mera som sedan levereras till dig per mail.

Karta

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email