akanten.hsbbrfwebb.se|akanten@hsbbrfwebb.se
Felanmälan2022-08-03T10:04:05+01:00

Funktionsfel ska utan dröjsmål anmälas till HSBs felanmälan för åtgärd. Ett funktionsfel kan vara en dörr eller ett fönster som griper, en vitvara som inte fungerar som den ska med mera. Det kan också gälla fel i de gemensamma utrymmena i föreningen. Du har fem års garanti på din bostad och fel ska anmälas så fort de upptäcks så att de inte förvärras ytterligare.

Tänk på att alltid titta i din bopärm och här på på föreningens hemsida innan du lämnar en felanmälan. Många saker kan du nämligen avhjälpa själv. Fel som inte täcks av garantin, såsom handhavandefel, kan komma att debiteras dig vid avhjälpande.

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda.

Trots din rätt att göra många ändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd är ett gott råd att alltid rådfråga styrelsen. De besitter ofta kunskap om föreningens hus och kan ge dig goda råd innan arbetet startar. Tänk på att om du gör förändringar i din bostad under garantitiden så kan det innebära att garantin upphör.

Felanmälan

Klicka här för att komma till HSBs formulär för felanmälan. Du kontaktas därefter av en entreprenör för att boka in en tid när felet kan åtgärdas. Felanmälan kan också göras per telefon: 042- 19 95 90. För anmälan av vitvaror behöver du ange serienummer och produktnummer för din vitvara, det finns en klisterlapp på maskinen med serie- och produktnummer. Är du osäker kan du fotografera etiketten och bifoga bilden till din felanmälan.

Mellan kl 16-07 är felanmälan kopplad till en jour för akuta ärenden som inte kan dröja tills nästa vardag. Kostnad för jourutryckning kan komma att debiteras dig som bostadsrättshavare om felet inte är akut eller om det avser fel som du som bostadsrättshavare ansvarar för.

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar. Du får besked från felanmälan om det är du som kan betalningsansvarig för att åtgärda felet.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email